PREMIS I BEQUES

AGULLAS DAUDORAS 2011

PRIMERS PREMIS INTERNACIONALS

L’OVELLA VERMELLA 2010

A LA EXCELENCIA EN L´ART D´ACCIÓ I LA PERFORMANCE
PREMI NACIONAL
“L´OVELLA NACIONAL” 2010
- Premi AGULLA DAURADA A L´OVELLA NACIONAL otorgat per el Centre d´Art d´Acció del Tarragonés COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA ESPANYOL PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.
Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a LLORENÇ BARBER per la seva dilatada carrera de recerca i creació en l’àmbit de la porformance , el so, la composició, la urbanalització dels paisatges sonors, per la implicació dels valors territorilas i humans en els seus poejectes, i fins i tot per la seva implicació en els procesos educatius i de recerca en l´entorn de nous lenguatges d´escritura compositiva.


PREMI INTERNACIONAL
“L´OVELLA INTERNACIONAL” 2010
- Premi AGULLA DAURADA A L´OVELLA INTERNACIONAL otorgat per el Centre d´Art d´Acció del Tarragonés COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA DE QUALSEVOL NACIONALITAT PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.
Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a BARTOMEU FERRANDO per la seva dilatada carrera de recerca i creació en l’àmbit de la performance i la poesia fonètica i sonora. Per la seva implicación imprescindible en els procesos didactics i d´institunacionalització universitaria dels eixos performatics i la seva recerca. Per la seva perspectiva artística que ha overt insondables camins a las generacions venideras.


PREMI A L’ASSAIG/LLIBRE/PUBLICACIÓ/MEDI DIGITAL
“L´OVELLA IL·LUSTRADA” 2010
- Premi AGULLA DAURADA A L´OVELLA IL·LUSTRADA otorgat per el Centre d´Art d´Acció del Tarragonés COM A RECONEIXEMENT A LA LABOR DE PROMOCIÓ, DIFUSIÓ, PRODUCCIÓ O PUBLICACIÓ EN L´ENTORN DE LAS ARTS INTERMEDIES. I OTORGAT A L´ASSAIG, LLIBRE, PUBLICACIÓ, EDITORIAL, MUSEU, ASOCIACIÓ, FUNDACIÓ O PLATAFORMA VIRTUAL COM A RECONEIXENT PER LA SEVA LABOR EN L´ENTORN DE LA ACCIÓ I ELS PROCESOS PERFORMATIUS.
Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi --- i fent una excepció, previa consulta i ratificació de la directiva del centre d´art d´acció del tarragones --- a CESAR REGLERO com a fundador, promotor, gestor i director del AMA i de BOEK 861. Per la seva aportació a la difusió, i la seva tasca de documentació entorn a l’art d’acció i la performance. Aixi com per el seu paper de nexe historic imprescindible en l´entendiment dels nexos contemporanys, artistics i creatius entre Europa i el continent Americá.

PREMI DE DIFUSIÓ Y PROGRAMACIÓ (FESTIVALS)
“ PUNT VERMELL” 2010

 

- Premi AGULLA DAURADA AL “ PUNT VERMELL “ otorgat per el Centre d´Art d´Acció del Tarragonés COM A RECONEIXAMENT A LA EXCELENCIA EN LA PROGRAMACIÓ, AIXI COM EN EL TRACTE ALS ARTISTES CONTRACTATS. OTORGAT AL FESTIVAL O CENTRE DE QUALSEVOL NACIONALITAT PER LA SEVA LABOR DINS DE L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.


Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de Desembre de 2010 decideix atorgar el premi al festival ACCIÓN MAD, de Madrid per la excel·lència de la seva trajectòria com a programadors i agitadors en l’àmbit de l’art d’acció i la performance. recullen el premi NIEVES CORREA i YOLANDA PEREZ HERRERA.
PREMI POSTUMO “LLANA VERMELLA” 2010- PREMI ÚNIC COM A RECONEIXEMENT A LA CARRERA D’UN/A ARTISTA PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.

Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a Maruja Mayo com exponent històric imprescindible per completar una historia de l’art d’acció i la performa a Espanya, membre de la generació del 27 i lligada al moviments d’agitació cultural de les avantguardes a nivell internacional.