ARXIU DEL CENTRE


* Centre de Documentació d’art d’acció:

Aquest centre de documentació té com objectiu oferir als creadors i estudiosos de l’art d’acció d’un material visual, sonor i teòric que possibiliti el seu estudi i que permeti l’existència d’un arxiu viu d’unes pràctiques artístiques de vegades oblidades i que determinen una riquesa cultural de primer ordre en l’àmbit de la creació contemporània.

Així mateix aquest material permetrà, en el seu objectiu de difondre i fer conèixer les pràctiques performantiques, happennings, accions poètiques i instal·lacions, mantenir una programació estable que ens permeti lligar la visualització de propostes creatives amb conferències, xerrades i taules rodones especialitzades en el tema, així com la possibilitat de crear una revista semestral dedica a l’art d’acció, titulada “Per-formate-vis”
  
* EDICIONS I PUBLICACIONS AL CENTRE:

-REVISTA VOLTE FACE Nº 1. (Lisboa)
-REVISTA VOLTE FACE Nº 2. (Lisboa)
-REVISTA VOLTE FACE Nº 3. (Lisboa)
-REVISTA HAMLET Nº 0. (Tarragona)
-REVISTA HAMLET Nº 1. (Tarragona)
-REVISTA PSICOTREX Nº 34 - OCTUBRE 2.010 

...


-LIBRO U.R.V.:: PLAÇA MAJOR (Catalunya/Italia) 
-LIBRO BEATRIZ ALBURQUERQUE::ART+INTERNET+PERFORMANCE(ESP/USA)
-LIBRO CESAR REGLERO: PRENSA GRÁFICA APROPIACIONISTA / PLIEGOS DE LA VISIÓN Nº 27 / EDITORIAL BABILONIA / 54/150.
-LIBRO DE CLEMENTE PADÍN: 40 ANOS DE PERFORMANCE E INTERVENCIONES URBANAS / EDITORIAL YAUGUDÚ / 1ª EDICIÓ 1/500.

...

ESMET CATALAGAND // PRENEM DISCULPES * AUDIOVISUALS AL CENTRE:


BARTOLOME FERRANDO, CLEMENTE PADÍN, MONTSERRAT PALACIOS, NOA RESHEF, LLORENÇ BARBER, PEDRO ALBA, ZONA ZALATA, ELS NOSTRES PROPIS FESTIVALS....

ESTEM CATALAGAND // PRENEM DISCULPES  

* RESIDUOS PERFORMATICS:

BARTOLOME FERRANDO,PEDRO ALBA, ZONA ZALATA,AMOKI CIA...

ESMET CATALAGAND // PRENEM DISCULPES