EN PRODUCCIÓ


* Centre de producció i distribució:


El centre te com a objectiu el participar en produccions i coproduccions artístiques per tal de col·laborar i facilitar processos de creació, així mateix exercirà un rol de distribució d’espectacles i i objectes artístics que permeti i faciliti la mobilitat de col·lectius i artistes, en aquests sentit durant l’any 2011 és convocarà una beca d’ajut a la producció.* Projectes de producció en desenvolupament ANY 2.010:

-* “El Mercat oriental” Acció poètica de Zona Zàlata (Setembre 2010)

-* “El bosc sagrat” Espectacle de Zona Zàlata (març 2011)

-* “Els Mirons” Performance de l’Aula de Teatre de la URV ( març 2011)

-* "Unreal Life, But Impact" de Conflicto Polar (Pedro Alba)(Noviembre 2010).

-* “L’aparador” Perfomance de Zona Zàlata (setembre 2011)  

* Centre de difusió:

 El centre a través el seus dos festivals anuals Per-formate y Cre/Art Sonor i per la seva programació estable aposta per la difusió de l’art d’acció i per la col·laboració a través de convenis amb diferents Festivals i Centres d’art del mon, per tal de generar una xarxa i unes sinèrgies al servei de la creació i dels creadors.* Programació estable: 

 En la línia de difusió de l’art d’acció, l’ovella vermella mantindrà al llarg de l’any una programació estable per tal de mostrar de forma continuada diferents propostes artístiques que permetin una reflexió i un apropament a diferents propostes artístiques amb intenció de crear i ampliar nous públics i nous àmbits de difusió.