PREMIS INTERNACIONALS L´OVELLA VERMELLA 2010

Propostes fins el 22 de DESEMBRE de 2010 Entrega dels premis durant el 7º Festival Creart Sonor 2010 de març de 2.011

JUNTA DE VALORACIÓ- SERÀ ÚNICA PER CADA EDICIÓ DELS PREMIS I ES FARÀ PÚBLICA EL DIA 22 DE DESEMBRE, COINCIDINT AMB LA DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE LES PROPOSTES.

- ESTARÀ FORMADA PER DOS PROFESSIONALS I CATEDRÀTICS DE RECONEGUDA SOLVÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’ART D’ACCIÓ, UN MEMBRE D’UNA ENTITAT BUROCRÁTICA DE GESTIÓ PÚBLICA, LA DIRECCIÓ DEL CAAT, EL DIRECTOR DE PROJECTES I CONVENIS DE PER-FORMATE.

- AQUESTA JUNTA DE VALORACIÓ PODRÀ DECLARAR DESERT QUALSEVOL DELS PREMIS, SI AIXÍ ES DECIDEIX PER MAJORIA ABSOLUTA DELS PRESENTS I VOTANTS I ÚNICAMENT PER FALTA DE QUALITAT DE LES PROPOSTES.

...SERÁ ÚNICA PARA CADA EDICIÓN DE LOS PREMIOS Y SE HARÁ PÚBLICA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE, COINCIDIENDO CON LA FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS.


- ESTARÁ COMPUESTA POR 2 PROFESIONALES Y CATEDRÁTICOS DE REFUTADA SOLVENCIA EN EL CAMPO DEL ARTE DE ACCIÓN + 1 MIEMBRO DE UNA ENTIDAD BUROCRÁTICA DE GESTIÓN PÚBLIICA + LA DIRECCIÓN DEL C.A.A.T. + EL DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE PER-FORMATE. (5/6 MIEMBROS EN TOTAL, DEPENDIENDO DEL AÑO)

- DICHA JUNTA DE VALORACIÓN PODRÁ DECLARAR DESIERTO CUALQUIERA DE LOS PREMIOS, SI ASÍ SE VOTARÁ POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS PRESENTES Y VOTANTES Y ÚNICAMANTE POR LA FALTA DE CALIDAD DE LAS PROPUESTAS.
PREMI NACIONAL“L´OVELLA NACIONAL”

- PREMI ÚNIC /NO PECUNIARI/ COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA ESPANYOL PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.

- PERIODICITAT ANUAL / COINCIDINT AMB EL FESTIVAL/CONVIVENCIA PER-FORMATE A PARTIR DE 2011, ELS PREMIS DE 2.010 S’ ENTREGARAN EL MARÇ DE 2.011 COINCIDIENT AMB LA 7ª EDICIÓ DEL FESTIVAL CREART SONOR..

- A PROSTA RAONADA PER FESTIVALS, PROGRAMADORS, ASSOCIACIONS COL.LECTIUS, CENTRES D’ART I AGENTS DE L’ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE. JUNTA DE VALORACIÓ

- PREMIO ÚNICO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO A LA CARRERA ANUAL DE UN/A ARTISTA ESPAÑOL POR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE.

- PERIODICIDAD ANUAL / COINCIDIENDO CON EL FESTIVAL/CONVIVENCIA PER-FORMATE A PARTIR DE 2011, LOS PREMIOS DE 2.010 SE ENTREGARÁN EN MARZO DE 2.011 COINCIDIENDO CON LA 7ª EDICIÓN DEL FESTIVAL CreArt Sonor..

- A PROPUESTA RAZONADA DE FESTIVALES, PROGRAMADORES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS DE ARTE Y AGENTES DEL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓN.
PREMI INTERNACIONAL “L´OVELLA INTERNACIONAL”
- PREMI ÚNIC /NO PECUNIARI/ COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA DE FOR A D´ ESPANYA PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.

ANUAL / COINCIDINT AMB EL FESTIVAL/CONVIVENCIA PER-FORMATE A PARTIR DE 2011, ELS PREMIS DE 2.010 S’ ENTREGARAN EL MARÇ DE 2.011 COINCIDIENT AMB LA 7ª EDICIÓN DEL FESTIVAL CREART SONOR..

- A PROPOTA RAONADA PER FESTIVALS, PROGRAMADORS, ASSOCIACIONS COL.LECTIUS, CENTRES D’ART I AGENTS DE L’ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE. JUNTA DE VALORACIÓ

- PREMIO ÚNICO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO A LA CARRERA ANUAL DE UN/A ARTISTA DE FUERA DE ESPAÑ, POR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE.


- PERIODICIDAD ANUAL / COINCIDIENDO CON EL FESTIVAL/CONVIVENCIA PER-FORMATE A PARTIR DE 2011, LOS PREMIOS DE 2.010 SE ENTREGARÁN EN MARZO DE 2.011 COINCIDIENDO CON 7ª EDICIÓN DEL FESTIVAL CREART SONOR..


- A PROPUESTA RAZONADA DE FESTIVALES, PROGRAMADORES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS DE ARTE Y AGENTES DEL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓN.

PREMI POSTUMO “LLANA VERMELLA”- PREMI ÚNIC POSTUM /NO PECUNIARI/ COM A RECONEIXAMNET A LA CARRERA D’UN/A ARTISTA PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.

- PROPOSTA RAONADA DE FESTIVALS, PROGRAMADORS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS , CENTRES D´ART I AGENTS DE L´ART DÄCCIÓ ILA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓ.

- PREMIO ÚNICO POSTUMO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DE UN/A ARTISTA POR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE.


- A PROPUESTA RAZONADA DE FESTIVALES, PROGRAMADORES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS DE ARTE Y AGENTES DEL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓN.


PREMI ENSAYO Y LIBRO “L´OVELLA IL·LUSTRADA”
- PREMI ÚNIC /NO PECUNIARI/ COMO A RECONEIXAMENT A L’ASSAIG, LLIBRE, REVISTA O PUBLICACIÓ DIGITAL PER LA SEVA APORTACIIÓ A L’ART D’ACCIÓ I PERFORMANCE.

- PROPOSTA RAONADA DE FESTIVALS, PROGRAMADORS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS , CENTRES D´ART I AGENTS DE L´ART DÄCCIÓ ILA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓ.

- PREMIO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO AL ENSAYO / LIBRO / REVISTA / REVISTA O PUBLICACIÓN DIGITAL POR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE.


- A PROPUESTA RAZONADA DE FESTIVALES, PROGRAMADORES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS DE ARTE Y AGENTES DEL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE.PREMI DE DIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN (FESTIVALES)
“ ELPUNT VERMELL”
-PREMI/NO PECUNIARI/ COM A RECONEIXAMENT AL FESTIVAL O CENTRE D’ART D’ACCIÓ PER LA SEVA APORTACIÓ A L’ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓ I LA PROGRAMCIÓ.A PROPOSTA DEL PROPI CENTRE, PASSARÀ PER LA JUNTA DE VALORACIÓ.

- PREMIO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO AL FESTIVAL, O CENTRO ARTE DE ACIÓNPOR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y LA PROGRAMACIÓN. - SERÁ PROPUESTO DESDE EL PROPIO CENTRO, PERO PASARÁ POR LA JUNTA DE VALORACIÓN.

PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2010


PROGRAMACIÓ OCTUBRE 2010

** KALINKA REVISED Un Alter Ego de KATRIN WOLGER (Admont, Austria, 1967)


6 octubre 2010 / Sala Les Monjes / L´Ovella Vermella / 22:00/23:00H / GRATUIT VIDEO ESPAI.

"Kalinka revised", VideoPerformance 2001/2005/2008 de vídeo PAL, 8 capítuls à bis

5 a 7 min., Ca 49 minuts total. Injeccions de la vida d’una dona que dessitja seguir ende-

vant després de la caiguda del teló d’acer.


** EXERCICIS DE RECERCA PERFORMÀNTICA de HUMANFUZZ (Barcelona)


13 octubre 2010 / Teatre El Magatzem / Tarragona/ 22:00H/PREU 3€ ACCIÓESCENA

Polèmics i revolucionaris, les seves accions aixequen ampolles, HumanFuzz és un col.lectiu artístic de nous creadors consolidat a Barcelona i compta amb membres de diferents llocs geogràfics i professionals.


* PARTE DEL SISTEMA de PEDRO ALBA per la Bienal PERFOARTNET 2010 (Antequera,1979)


16 Octubre 2010/Teatre Municipal de la Riera de Gaiá/ 21:00H /solament25invitacions ACCIÓESCENA

Parte del Sistema, coproduida pel Centre D´Art del Tarragonés, es realitzarà en directe des del Teatre de la Riera de Gaiá, amb un aforament de 25 personas invitades i es podrà seguir en directe des del link de la Bienal de Arte Performance:

http://www.perfoartnet.org/PerfoArtNet-2010.htm


** EL COSTAT FEMENÍ DE LA RADIO EXPERIMENTAL SOL REZZA (Buenos Aires, 1982)


13 Octubre 2010 / Teatre El Magatzem / Tarragona/ 22:00H/GRATUIT RADIO/ACCIÓ

Una radioartista que cuina amb silencis guarnits amb art sonor, una jove argentina a tenir molt present. Sol Rezza és productora de ràdio i comunicadora. Ha treballat en diferents mitjans de comunicació, estatals i comunitaris.


* PETITES REFLEXIONS de ZONA ZALATA coproducció del C.A.A.T. 2010


27Octubre 2010 / Sala Les Monjes / L´Ovella Vermella / 22:00/23:00H / GRATUIT ART D´ACCIÓ

Un espai, unes persones , uns dubtes, una reacció, una llum ténue que ens configuar com a esser vius i amb capacitat d’estimació, performance coproduida por el Centre D´Art del Tarragones.PROGRAMACIÓ NOVEMBRE 2010


* 40 ANYS D’ACCIONS DE CLEMENTE PADÍN i la seva realció amb Espanya.(Lascano,Uruguay.1939)

3 Novembre 2010 / Sala Les Monjes / L´Ovella Vermella / 22:00/23:00H / GRATUIT VIDEOESPAI.

Clemente Padin, acaba de cumplir 40 anys de treball performantic, i aquesta jornada analitzarem la seva relació històrica amb Espanya, des de la perspectiva del seu treball performàntic, visionant videos documentals i presentant per primera vegada en el nostre pais els seu llibre “40 años de Performances e Intervenciones Urbanas, editat per Editorial Yaugurú


** STRIPTEASE 6-9 de NOA RESHEF (Israel, 1970)


10 Novembre 2010/Teatre El Magatzem/Tarragona/22:00H/PREU 3€ ACCIÓESCENA

Quatre variacions de striptease protagonitzats por quatro super-heroines privades que intenten Treure el màxim profit de les seves armes i poders per millorar les seves capacitats seductores. Striptease 6-9 examina les relacions de poder entre la performer i el seu públic i questiona la estructura tradicional del striptease.


** LA RADIOTECA COM ARXIU DE PERFORMANCE SONORES HTTP://WWW.RADIOTECA.NET

17Novembre 2010 / Sala Les Monjes / L´Ovella Vermella/22:00/23:00H/GRATUIT RADIO/ACCIÓ

Un portal d’intercanvi de produccions radiofóniques que enriquim entre tots i totes, amb drets compartits, construit col.lectivament per centenars d’emisores, centres i xarxas d’Amèrica Llatina i altres regions del món.


** PERFORMANCES NAO/MEGA/ENERGÈTIQUES EO (AMADEU ANGUERA) (Tarragona, 1975)

24 Novembre 2010/Sala Les Monjes / L´Ovella Vermella /22:00/23:00H /GRATUIT ART D´ACCIÓ

Amadeu Anguera Bernabe, Mutador, ensamblador i inmortalitzador d'emocions i somnis... L´Art D´Acció y la Mutació quàntica de Naomega Energies.PROGRAMACIÓ DESEMBRE 2010


UN MES PER A REPASAR LA RELACIÓ ENTRE ACCIÓ I TARRAGONA EN LES 4 ÚLTIMES DÈCADES

** 3O ANYS D’ART D’ ACCIÓ A TARRAGONA . ANÀLISI HISTÒRIC DES DE 1970

1 Disembre 2010 / Sala Les Monjes / L´Ovella Vermella/22:00/23:00H/GRATUIT VIDEOESPAI.


8 Disembre 2010 / Sala Les Monjes / L´Ovella Vermella/22:00/23:00H/GRATUIT VIDEOESPAI.

Dediquem dues Jornades a visionar, repassar i investigar sobre l’evolució de l’Art d’Acció i la Performance a la província de Tarragona des de princips dels anys 70. Per fer això contarem amb una retrospectiva de videoaccions, tant d’autores consolidats, com d’autors ja morts i els nous valors emergents de la provincia o vinculats al territori.


** UN DESCUBRIMENT SONOR SENSE PRECEDENT: THE ARCANE PARADIGM. (Bcn)

15 Desembre 2010/Sala Les Monjes / L´Ovella Vermella /22:00/23:00H /GRATUIT RADIO/ACCIÓ

The Arcane, amb un disc al mercat i per primera vegada en directe presenten Matrika Shakti; un fluit euolutiv de sonoritats híbrides entre tecnología, Bio-mística i ficció.......http://laovellavermella.blogspot.com/2010/09/arcane-paradig.html


EXPOSICIONS/BEQUES/NOTÍCIES/FORMACIÓEXPOSICIONS:

**KINESIS de PEP SERRA 1 Octubre al 16 Novi./Sala Les Monjes/L´OvellaVermella

**L´HOME STAMPING de Eo Anguera 17 Octubre al 16 Dici. /Sala Les Monjes/
NOTICIES BREUS:

** L´OVELLA VERMELLA Absorve al Festival Cre-Art Sonor desde su 7ª Edició en Marzo 2011 convirtiendolo así en su segundo festival anual estable, y que se replantea como una apuesta por el sector del Arte Sonoro y más Experimental.

** L´OVELLA VERMELLA producira 7 Propuestas profesionales de Ambito Performático hasta el primer trimestre de 2011.

** L´OVELLA VERMELLA Programará de manera estable, varios espéctaculos de producción propia, en Barcelona ciudad, gracias a un convenio con HUMANFUZZ.

HORARIO DE APERTURA DEL CENTRE:
DIMARTS 18:00/20:30 H.
DIMERCRESS 17:30/23:00H.
+ DIAS PROGRAMADOS


* KALINKA REVISED Un Alter Ego de KATRIN WOLGER (Admont, Austria, 1967) 06/10/2010"Kalinka revisat", PerformanceVideos (rendiment / càmera) 2001/2005/2008 de vídeo PAL, 8 capítols à bis 5-7 min., Ca 49 minuts total
per Katrin WolgerCàmera: Horvath Barbaraamb: Sophie-Hanses Ketteler, Schüller Lisa, Federico Steinmann,Bruno Vacariu, Vacariu Víctor, Walenta Astrid, Wolger Katrin, MartinWolger, Hans Wörtl, Astrid Zwatz
Injeccions d'una vida d'una dona que vol seguir endavant. Produït i realitzat a Viena, que va ser molt de temps tot just a la dreta a la teló d'acer.
Els capítols s'han rodat en temps real - sense talls (excepte Kalinka 1,7). Tots ells són uns 5 a 7 minuts. Ells van ser ferits de bala sobre els llocs, Ara que ja no existeixen. La dona darrere de la càmera es torna més i més visible - fins que, literalment, la veiem en el capítol 8.

EXERCICIS DE RECERCA PERFORMÀNTICA de HUMANFUZZ (Barcelona) 13/10/2010

Polèmics i revolucionaris, les seves accions aixequen ampolles, HumanFuzz és un col.lectiu artístic de nous creadors consolidat a Barcelona i compta amb membres de diferents llocs geogràfics i professionals.

PARTE DEL SISTEMA de PEDRO ALBA per la Bienal PERFOARTNET 2010 (Antequera,1979) 16/10/2010

Parte del Sistema, coproduida pel Centre D´Art del Tarragonés, es realitzarà en directe des del Teatre de la Riera de Gaiá, amb un aforament de 25 personas invitades i es podrà seguir en directe des del link de la Bienal de Arte Performance:

http://www.perfoartnet.org/PerfoArtNet-2010.htm
 
 
 
Vestuario: LolaFiguerola.
Campos Magneticos del vestuario: "El Loko Intrade Mark" ( L.F. + P. A.)
Musica: Eo ( Amadeo Anguera ).
Producción Musical: BlackJack Records.
AudioVisuales y Producción Multimedia: LaCasaBlava + Pedro Alba.
Robótica , Electronica, Mecánica y P.I.R.: Pedro Alba.
ConsTrucción Tramoya: Pedro Alba + Rafael Cobacho.
...........................................................................................................................................
DOSIER CASTELLANO --- http://pedroalba.blogspot.es/img/PP.SS.Dosiere.CAS.pdf
FICHA TECNICA CASTELLANO --- http://pedroalba.blogspot.es/img/PP.SS.Ftecnica.CAS.pdf
FICHA ARTISTICA CASTELLANO --- http://pedroalba.blogspot.es/img/PP.SS.Fartistica.CAS.pdf
DOSIER CATALÁ --- http://pedroalba.blogspot.es/img/PP.SS.Dosier.CAT.pdf
...........................................................................................................................................

Sumergidospor completo en la Era Digital, ¿somos más libres o más esclavosde nuestros Gadgets?¿como afecta la tecnología a nuestraexistencia?. La perdida de la vida real y física en post de unpersonaje virtual.

EL COSTAT FEMENÍ DE LA RADIO EXPERIMENTAL SOL REZZA (Buenos Aires, 1982) 13/10/2010


 
"A Mèxic em vaig trobar amb un llibre i una pedra, en aquests dos elements trobar l'empremta d'un país tan complex"Totes les peces estan basades en el llibre "El pensament Náhuatl xifrat pels calendaris" de Laurette Séjourné.
Produït per Sol Rezza. Any 2010Entrevista: Esperança Rascón.

Objectes sonors utilitzats:-Filferros.-Branques d'arbres.-Pocillo modificat.-Pedres.-Piano virtual.
* En aquesta peça no es van utilitzar instruments convencionals en la seva realització. Tots els sons pertanyen a objectes sonors modificats mitjançant ordinador.
"La pedra del conill és una roca volcànica gairebé rodona de 14 metres de circumferència i 5 metres d'alçada, despresa del volcà extint Iztaccihuatl.No es distingeix de les altres pedres de la zona excepte per l'escala llaurada que es troba al costat sud-oest i les talles dels seus baixrelleus que segons varietats la llum del sol poden ser visibles o invisibles davant del visitant. Per als arqueòlegs la peça constitueix un monument dedicat al solstici d'hivern, moment de l'any en què la pedra es lumina i deixa llegir el seu secret. La figura predominant, ja que és visible sota qualsevol llum, és el conill la boca emet 13 cercles. L'últim any anomenat 13 conill, abans de la destrucció del món Náhuatl, correspon a 1518 i el desembarcament dels espanyols data de principis de 1519 ...

PETITES REFLEXIONS de ZONA ZALATA coproducció del C.A.A.T. 27/10/2010
Un espai, unes persones , uns dubtes, una reacció, una llum ténue que ens configuar com a esser vius i amb capacitat d’estimació, performance coproduida por el Centre D´Art del Tarragones.

40 ANYS D’ACCIONS DE CLEMENTE PADÍN i la seva realció amb Espanya.(Lascano,Uruguay.1939) 03/11/2010


Clemente Padin, acaba de cumplir 40 anys de treball performantic, i aquesta jornada analitzarem la seva relació històrica amb Espanya, des de la perspectiva del seu treball performàntic, visionant videos documentals i presentant per primera vegada en el nostre pais els seu llibre “40 años de Performances e Intervenciones Urbanas, editat per Editorial Yaugurú


 
 
 

STRIPTEASE 6-9 de NOA RESHEF (Israel, 1970) 10/11/2010


Quatre variacions de striptease protagonitzats por quatro super-heroines privades que intenten Treure el màxim profit de les seves armes i poders per millorar les seves capacitats seductores. Striptease 6-9 examina les relacions de poder entre la performer i el seu públic i questiona la estructura tradicional del striptease. 
 

LA RADIOTECA COM ARXIU DE PERFORMANCE SONORES 17/11/2010


Un portal d’intercanvi de produccions radiofóniques que enriquim entre tots i totes, amb drets compartits, construit col.lectivament per centenars d’emisores, centres i xarxas d’Amèrica Llatina i altres regions del món.

30 ANYS D´ART D´ACCIÓ A TARRAGONA. 01 y 08/12/2010


Dediquem dues Jornades a visionar, repassar i investigar sobre l’evolució de l’Art d’Acció i la Performance a la província de Tarragona des de princips dels anys 70. Per fer això contarem amb una retrospectiva de videoaccions, tant d’autores consolidats, com d’autors ja morts i els nous valors emergents de la provincia o vinculats al territori.

THE ARCANE PARADIGM. 15/12/2010


Matrika Shakti és un flux evolutiu de sonoritats híbrides entre tecnologia, Bio-mística i ficció.

Improvisació temàtica tenint en origen, algoritmes i patrons aleatoris, que s'estableixen sobre una plataforma de xarxes neuronals artificials i síntesi analògica modular, per on s'aniran introduint elements orgànics produïts per instruments i materials creats per la natura i els seus processos, que en fusionar evoquen nous espais oberts a la imaginació i reflexió a través d'una sinapsi dinàmica.La Naturalesa dels paisatges és de lliure arquitectura i estètica, i es defineixen per la seva impermanència, discontinuïtat de formes i mobilitat de passatges.Les distàncies asimètriques en el seu caos harmònic, reflecteixen la flexibilitat expressiva del so i les seves possibilitats. Cal decondicionamiento els estats preestablerts i desfer els prejudicis estètics creats en la nostra ment, disposant així d'una autèntica llibertat sensorial i receptiva, permetent-amb cada expressió acariciar els detalls d'aquesta experiència en viu, generant amb això realitats individuals i col.lectives.