Primers Premis Internacionals d´Art d´Acció AGULLA DAURADA 2010

PREMIS L’OVELLA VERMELLA 2010


El Centre d’Art d’Acció del Tarragonès, l’Ovella Vermella ha instaurat uns Premis en reconeixement de trajectòries, estudis, recerca i difusió de l’art d’acció i la performance, únics en el món en la seva modalitat, que volen ser també una reivindicació d’uns territoris creatius lligats al compromís social i a la mediació com a eina de diàleg entre llenguatges i entre persones. També convertiran la ciutat de Tarragona en un aparador obert a la creació contemporània internacional i un punt d’encontre dels grans noms de l’art d’acció i la performance

Entrega dels premis durant el 8è Festival Creart Sonor el 7 d’abril de 2.011, en el Museu d’Art Modern de Tarragona a les 19,30h


 PREMI NACIONAL“L´OVELLA NACIONAL”

- PREMI ÚNIC COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA ESPANYOL PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.
Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a Llorenç Barber per la seva dilatada carrera de recerca i creació en l’àmbit de la porformance i el so.

PREMI INTERNACIONAL “L´OVELLA INTERNACIONAL”

- PREMI ÚNIC COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA INTERNACIONAL PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.
Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a Bartomeu Ferrando per la seva dilatada carrera de recerca i creació en l’àmbit de la performance i la poesia fonètica i sonora.

PREMI A L’ASSAIG/LLIBRE/PUBLICACIÓ/MEDI DIGITAL/ “L´OVELLA IL·LUSTRADA”

- PREMI ÚNIC COMO A RECONEIXAMENT A L’ASSAIG, LLIBRE, REVISTA,
PUBLICACIÓ DIGITAL PER LA SEVA APORTACIÓ A L’ART D’ACCIÓ I PERFORMANCE.
Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a AMA-TDS / BOEK 861 per la seva aportació a la difusió, i la seva tasca de documentació i
creació entorn a l’art d’acció i la performance.

PREMI DE DIFUSIÓ Y PROGRAMACIÓ (FESTIVALS) “ ELPUNT VERMELL”   

-PREMI COM A RECONEIXAMENT AL FESTIVAL O CENTRE D’ART D’ACCIÓ 
PER LA SEVA APORTACIÓ A L’ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓ I LA PROGRAMACIÓ.
Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi al Festival ACCIÓN MAD per la excel·lència de la seva trajectòria com a programadors i 
agitadors en l’àmbit de l’art d’acció i la performance.

PREMI POSTUMO “LLANA VERMELLA”                              

- PREMI ÚNIC COM A RECONEIXAMNET A LA CARRERA D’UN/A ARTISTA 
PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.
Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a Maruja Mayo com exponent històric imprescindible per completar una historia de l’art d’acció i
la performance a Espanya, membre de la generació del 27 i 
lligada al moviments d’agitació cultural de les avantguardes
a nivell internacional.


Premiats 2010
Bartolome Ferrando, L’Ovella Internacional
Llorenç Barber, L’Ovella Nacional
Festival MAD MADRID, El Punt Vermell
AMA/BOEK 861, L’Ovella il.lustrada
Maruja Mayo, Llana vermella