40 ANYS D’ACCIONS DE CLEMENTE PADÍN i la seva realció amb Espanya.(Lascano,Uruguay.1939) 03/11/2010


Clemente Padin, acaba de cumplir 40 anys de treball performantic, i aquesta jornada analitzarem la seva relació històrica amb Espanya, des de la perspectiva del seu treball performàntic, visionant videos documentals i presentant per primera vegada en el nostre pais els seu llibre “40 años de Performances e Intervenciones Urbanas, editat per Editorial Yaugurú